Thông báo

Salon LINH sẽ nghỉ 1 ngày thứ bảy 13/12/2014. Chủ nhật 14/12 làm việc lại bình thường. Xin cáo lỗi Quý khách vì bất cứ sự bất tiện nào.