Ông Tống Hoài Linh Nhận Giải Thưởng Oscar for Hair

Ngày 28/12/2014, Ông Tống Hoài Linh vinh dự được nhận giải thưởng cao quý Oscar for Hair vì sự nghiệp phát triển ngành tóc Việt nam. Thương hiệu LINH và MyMy đã tồn tại và phát triển hơn 50 năm qua, là một trong những thương hiệu uy tín hiện nay.