Giỗ Tổ Ngành Tóc 2016

Hằng năm cứ tới ngày 20/01 âm lịch là các nhà tạo mẫu tóc trên toàn quốc lại hướng về Tổ nghiệp ngành tóc. Năm nay 20/01 âm lịch nhằm ngày 27/02/2016, Lễ Giỗ Tổ được tổ chức ở Queen Plaza, với sự tham gia của hơn 1200 NTMT và các tiền bối ngành tóc. Ông Tống Hoài Linh thay mặt các bậc tiền bối lên thắp hương tưởng nhớ Tổ nghiệp. Dưới đây là một số hình ảnh Giỗ Tổ 2016.